Înainte de înființare, sunt câteva condiții ce trebuie respectate cu privire la obiectul de activitate pe care îl poate avea o persoană fizică autorizată. Spre deosebire de înființarea unui SRL, unde lucrurile sunt mult mai simple în această privință, o PFA trebuie să acorde atenție următoarelor aspecte:

  • Numărul maxim de coduri CAEN permise;
  • Eligibilitatea codurilor CAEN;
  • Posibilitatea de a demonstra pregătirea sau experiența profesională în domeniile de activitate vizate.

Sunt permise doar 5 coduri CAEN în obiectul de activitate al unei PFA

Codurile CAEN sunt formate întotdeauna din 4 cifre. Dacă ai nevoie de mai mult de 5 coduri CAEN pentru a-ți desfășura activitatea, atunci poți lua în considerare înființarea unei Întreprinderi Individuale, care îți permite desfășurarea a 10 activități, sau un SRL, unde, în principiu, nu există limitări în privința numărului de coduri CAEN.

Coduri CAEN interzise pentru PFA

Conform legii, un PFA poate avea orice activitate economică prevăzută în nomenclatorul CAEN, cu anumite excepții. Există activități care nu pot fi desfășurate în cadrul PFA, fiind specifice societăților, instituțiilor financiare sau altor forme de organizare, precum: activități medicale, financiar-bancare, de investiții, de contabilitate, de asigurări, activități juridice, activități ale cluburilor sportive, activități de protecție și gardă, transporturi cu taxiuri și altele.

Experiența sau pregătirea profesională trebuie să corespundă codului CAEN

Așa cum am menționat anterior, pentru fiecare cod CAEN inclus în obiectul de activitate al unui PFA, titularul trebuie să demonstreze experiența sau pregătirea profesională în domeniul de activitate ales. Diplomele de studii, dar și cursurile acreditate, reprezintă documente prin care titularul poate dovedi calificarea în domeniu.

Persoanele care au absolvit studii superioare sau alte cursuri în străinătate, trebuie să prezinte documentele traduse și legalizate. Adesea, se întâmplă că Registrul Comerțului să solicite echivalarea diplomei în Română (în special, în cazul diplomei de licență sau de master), însă pentru a te asigura că nu vei pierde lupta cu întreaga birocrație, îți punem la dispoziție serviciul de înființare PFA.

În cazul domeniilor de activitate ce nu necesită studii superioare (exemplu: activități de comerț), este suficientă orice diplomă de studii. Cu cât domeniul este mai specializat, cu atât solicitarea dovedirii experienței în domeniu este mai strictă.

Așadar, este esențial să știi ce criterii trebuie să îndeplinești atunci când urmează să îți alegi codurile CAEN pentru PFA-ul tău. Dacă întâmpini probleme, îți oferim consultanță personalizată astfel încât să parcurgi cu succes procesul de înființare PFA.